Industriservice

Underhåll • Reparationer • Montage


GLM & STÅHLS Industriservice

Vi är ett mångsidigt serviceföretag som erbjuder Industriservice inom ett brett område. Vi tar på oss både små och stora uppdrag. Vi har även en verkstad där vi utför reparationer, ombyggnationer och kompletta 
renoveringar av maskiner och utrustning för industrin.

Tjänster

Vi är ett mångsidigt serviceföretag som erbjuder Industriservice inom ett brett område. Vi tar på oss både små och stora uppdrag. Vi har även en verkstad där vi utför reparationer, ombyggnationer och kompletta renoveringar av maskiner och utrustning för industrin. 

Vi anlitas för kontinuerliga uppdrag hos våra kunder, för dagligt underhåll eller olika typer av projekt. 

Många av våra kunder anlitar oss år efter år, för återkommande och tillfälliga servicearbeten inom industrin med underhåll, reparationer, montage eller ombyggnationer av både maskiner och lokaler. 

Ett av våra specialområden är Mobil mätning, riktning och balansering, utförd av en och samma entreprenör. Vi utför mobil mätning, riktning och balansering av maskiner, axlar, kopplingar, kardaner och hela produktionslinjer. Det betyder att vi sköter kompletta uppdrag själva och kunden behöver endast anlita oss som fältentreprenör. Vi har mer än 15-års erfarenhet av dessa uppdrag och utför projekten med egen utrustning, som omfattar både laserriktning och processer med teodolit, vid t.ex. riktning av valsar och maskin linjaler.